Single Blog Title

This is a single blog caption
23 March 2017

Rådgivningsbyrån efterlyser ärenden inom Europaprojektet

I januari 2017 lanserade Rådgivningsbyrån Europaprojektet vars syfte är att tillvarata asylsökandes mänskliga rättigheter genom att driva ärenden i Sverige och i Europadomstolen. I första hand kommer vi att fokusera på ärenden som gäller rätten till familjeåterförening och statusförklaring. Utöver direkt och konkret stöd till asylsökande innefattar projektet även analys, granskning och samverkan nationellt samt internationellt. För det här projektet efterlyser vi nu potentiella ärenden att driva. Ladda ner informationen som pdf »

Ärenden vi söker

Ärenden gällande familjeåterförening

Dessa ärenden gäller de som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige och som nu har ansökt om att få återförenas med sin familj, men som fått avslag i enlighet med den nya lagen. I första hand söker vi ärenden som ännu inte avgjorts i migrationsdomstolen. Efterlysningen riktar sig främst till följande:

• Barn, i första hand under 15 år, som beviljats alternativ skyddsstatus och där förälder fått avslag på sin ansökan om familjeåterförening
• Personer som beviljats flyktingstatus och där anhörig fått avslag på sin ansökan om familjeåterförening på grund av försörjningskraven
• Personer som har fått avslag på sin ansökan om familjeåterförening då någon av, eller båda, parterna inte ännu fyllt 21 år och således inte uppfyller den s.k. 21-årsregeln

Ärenden gällande statusförklaring

Dessa ärenden gäller de som har beviljats uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande och som avser att överklaga det beslutet för att beviljas status som flykting. Personen riskerar alltså att utsättas för förföljelse som kan kopplas till någon av flyktinggrunderna, till exempel politisk uppfattning eller religiös åskådning. Denna efterlysning riktar sig främst till personer från Syrien och Eritrea. Vänligen notera att vi inte kan driva ärenden gällande statusförklaring som vunnit laga kraft.

Vi kommer gå igenom de ärenden som skickas in till oss och gå vidare med de ärenden som vi bedömer som möjliga att driva för att uppnå vårt mål med att skapa positiv praxis inom området.

Handlingar vi behöver

Ärenden gällande familjeåterförening:
• Protokoll från anknytningsintervjun (i förekommande fall)
• Migrationsverkets beslut

Om beslutet är överklagat behöver vi även få in följande handlingar:
• Överklagan till migrationsdomstolen
• Migrationsdomstolens dom
• Överklagan till Migrationsöverdomstolen
• Migrationsöverdomstolens dom
Vi behöver även få information om anknytningspersonens uppehållstillstånd och status i Sverige.

Ärenden gällande statusförklaring:
• Protokollet från asylutredningen
• Ombudets inlaga (i förekommande fall)
• Migrationsverkets beslut

Om beslutet är överklagat behöver vi även få in följande handlingar:
• Överklagan till migrationsdomstolen
• Migrationsdomstolens dom

Instruktioner

Vänligen observera att vi inte kommer behandla ert ärende om dessa instruktioner inte följs.
• Scanna in samtliga handlingar i ett (1) dokument. Dokumentet ska var i PDF-format. Sidorna ska ligga i ordning. Inga fotografier!
• Bifoga dokumentet i ett mail och skicka till europa@sweref.org
• Bifoga även telefonnummer och adress till er eller till en kontaktperson

För frågor om efterlysningen och övrig information om projektet kontakta oss på europa@sweref.org.

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner