Single Blog Title

This is a single blog caption
14 February 2018

Rådgivningsbyrån efterlyser åldersbedömningsärenden

Medicinska åldersbedömningar har på senare tid varit föremål för allvarlig kritik från flera parter såväl medialt som i andra forum. Med anledning av kritikens omfattning och innehåll söker Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar nu ärenden där personer fått avslag på sin asylansökan efter att ha blivit uppskriven i ålder efter att ha genomgått en medicinsk åldersbedömning.
Syftet med efterlysningen är att uppmärksamma frågan och få ett underlag för hur resultaten från de medicinska åldersbedömningarna behandlats inom ramen för asylprocessen. Därtill önskar Rådgivningsbyrån finna ett fåtal ärenden att driva nationellt och/eller internationellt för att skapa en positiv rättspraxis på området. Ladda ner efterlysningen som pdf »

Vi söker ärenden där en person skrivits upp i ålder efter att ha genomgått en medicinsk åldersbedömning.
(För vårt kunskapsunderlag tar vi gärna även del av ärenden där person bedömts som under 18 efter en medicinsk åldersbedömning)
För att kunna göra en initial bedömning av ärendet behöver vi få in följande handlingar:

  • Om möjligt, protokollet från asylutredningen
  • Migrationsverkets beslut
  • Rättsmedicinalverkets utlåtande

Om beslutet är överklagat behöver vi även få in:

  • Migrationsdomstolens dom
  • Migrationsöverdomstolens beslut eller dom

Vi är intresserade av att samverka med offentliga biträden och kommer inte gå in i ett ärende mot det offentliga biträdets önskan så länge ärendet fortfarande pågår.

För att underlätta vårt arbete uppskattar vi om handlingarna skickas in enligt följande:

  • Samtliga handlingar scannas in, gärna i PDF-format. Inga fotografier.
  • Bifoga dokumentet i ett mail och skicka det till europa@sweref.org med ärenderaden ”Efterlysning: Medicinska åldersbedömningar”
  • Bifoga även telefonnummer och adress till er, ert offentliga biträde eller till en kontaktperson

För det fall vi inte går vidare med ert ärende kommer vi informera er eller er kontaktperson om detta.

Viktigt Följande efterlysning rör ett begränsat projekt där vi tyvärr endast har möjlighet att driva ett fåtal ärenden. Vi kommer därför att behöva välja ut ett mycket begränsat antal specifika ärenden som vi bedömer kan bidra till en positiv rättspraxis. Att ni skickar in handlingar till oss betyder alltså inte att vi åtar oss något uppdrag. Har ni några frågor gällande detta är ni välkomna att kontakta oss. De ärenden som vi inte kommer kunna driva enskilt kommer ändå utgöra ett mycket viktigt underlag för Rådgivningsbyråns fortsatta påverkansarbete i denna fråga. Vi kommer att använda underlaget i anonymiserad statistik och anonymiserade uppgifter i en eventuell rapport. Vi är därför tacksamma för alla ärenden vi får in.

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner