Single Blog Title

This is a single blog caption
11 October 2018

Rådgivningsbyrån bjuder in till seminarium “Migrationsrättens framtid – de juridiska riskerna med att förlänga den tillfälliga lagen” den 25 oktober kl.15.00

Sveriges regering beslutade hösten 2015 att föreslå en tillfällig utlänningslag i syfte att minska antalet asylsökande. Den tillfälliga lagen innebar att rätten till uppehållstillstånd kraftigt begränsades och sades innebära att man lade sig på EU-rättens miniminivå. Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar lyfte som remissinstans redan inför införandet risker och farhågor kring den tillfälliga lagen som började gälla under sommaren 2016. Lagen upphör att gälla den 19 juli 2019 och innan dess kan vi förvänta oss ett politiskt beslut kring vad som ska gälla framöver. Vi har med anledning av detta författat rapporten ”Migrationsrättens framtid – En redogörelse för de juridiska riskerna med att förlänga lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige”.

Rådgivningsbyrån bjuder med anledning av den nysläppta rapporten in till seminarium den 25 oktober kl. 15.00-16.00 i våra lokaler på Taptogatan 6 i Stockholm där vi kommer redogöra för vår rapport och svara på eventuella frågor. Efter genomgången av rapporten är ni välkomna att stanna kvar på lite tilltugg och gott samtal. Vi har begränsat med platser så anmäl er vänligen på info@sweref.org senast den 19 oktober.

Ladda ner inbjudan som pdf »


Tid: torsdag den 25 oktober kl. 15.00 – 16.00

Plats: Rådgivningsbyrån, Taptogatan 6, Stockholm

Målgrupp: asylrättsjurister, civilsamhället och intresserad allmänhet.

Anmälan: Mejla info@sweref.org senast 19 oktober, ange namn och organisation som ni representerar.

OBS! Begränsat antal platser


 

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner