Single Blog Title

This is a single blog caption
04 September 2018

Informationsmöte om läget kring den nya gymnasielagen den 20 september 2018 i Stockholm

Den 30 januari 2018 lämnade regeringen ett nytt förslag om ändringar i den tillfälliga lagen som bland annat gör det möjligt för en ny grupp personer att beviljas uppehållstillstånd för att studera i gymnasieskolan. Vi kallar den för ”den nya gymnasielagen”. Den nya möjligheten till uppehållstillstånd regleras i paragraf 16 f i den tillfälliga lagen. Lagändringen trädde i kraft 1 juli 2018.

I samband med att den nya gymnasielagen röstades igenom publicerade Rådgivningsbyrån ett informationsmaterial om vad lagändringen innebär och vilka som kan omfattas av den nya möjligheten till uppehållstillstånd. Du hittar detta informationsmaterial här: Ny möjlighet till uppehållstillstånd

Sedan lagen trädde i kraft har det uppstått oklarheter kring tolkningen av den vilket vi också har kommenterat på vår hemsida: Dom meddelad av Migrationsdomstolen i Malmö avseende den nya gymnasielagen. Med anledning av den osäkerhet som råder kring lagen vill Rådgivningsbyrån bjuda in till ett informationsmöte där vi berättar om kraven för att omfattas av den nya gymnasielagen, hur man ansöker, vad som kan förberedas innan ansökan samt vad som är viktigt att tänka på efter att ett uppehållstillstånd beviljats.

Informationsmötet är öppet för alla, men då vi har ett begränsat antal platser krävs föranmälan.


Datum och tid: torsdag 20 september, kl. 13.30-15.00

Plats: Rådgivningsbyrån, Taptogatan 6, 115 26 Stockholm (ring på porttelefonen och uppge ditt namn så släpper vi in dig)

Föranmälan: Anmäl dig genom att skicka mejl info@sweref.org Ange namn på deltagare och organisation du/ni kommer ifrån.

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner