Single Blog Title

This is a single blog caption
20 March 2018

Rådgivningsbyrån bjuder in till frukostseminarium och lansering av rapport om 11 § tillfälliga lagen den 12 april

Rådgivningsbyrån bjuder in till frukostseminarium och lansering av rapporten I strid mot ett svenskt konventionsåtagande? En redogörelse för avgöranden som bifallits enligt 11 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.


Tid: Torsdag den 12 april 2018, kl. 08.00 – 9.30. Frukost serveras fr.o.m kl. 07.30.
Plats: Rådgivningsbyrån, Taptogatan 6, Stockholm.
Målgrupp: Verksamma jurister.
Anmälan: Anmäl dig till europa@sweref.org senast den 9 april. Ange namn, organisation och eventuella allergier eller specialkost. Obs! begränsat antal platser.

Ladda ner inbjudan »


I och med införandet av 11 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (tillfälliga lagen) har möjligheten att beviljas uppehållstillstånd
på grund av särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter inskränkts till att endast bli gällande om en utvisning skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande. Det innebär att det offentliga biträdets argumentation kring Sveriges skyldigheter enligt bland annat Europakonventionen fått en ökad betydelse för ärendets utgång.

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar (Rådgivningsbyrån) har med anledning härav sammanställt en rapport avsedd att vara ett verktyg för verksamma jurister i frågan om när det enligt 11 § tillfälliga lagen kan anses strida mot ett svenskt konventionsåtagande att utvisa en person från Sverige. En genomgång av avgöranden där uppehållstillstånd har beviljats enligt bestämmelsen ger en överblick kring vilken argumentation som har möjlighet att nå framgång i utvisningsärenden. Rapporten redovisar även relevant praxis från Europadomstolen.

Läs rapporten I strid mot ett svenskt konventionsåtagande »

I samband med lanseringen av rapporten bjuder vi in verksamma jurister till ett frukostseminarium där vi presenterar slutsatserna av det genomgångna materialet. Vi vill gärna att deltagarna själva under morgonen delar sina erfarenheter från ärenden där bestämmelsen aktualiserats. Vår förhoppning är att deltagarna efter seminariet har fått utökade möjligheter att använda sig av den tillfälliga lagen till fördel för sina klienter. Varmt välkomna!

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner