Single Blog Title

This is a single blog caption
11 August 2016

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingars yttrande över DS 2016:21: Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar  har huvudsakligen fokuserat på att kommentera förslaget om begränsningar i kommunplacering av ensamkommande barn. I dess nuvarande utformning kan Rådgivningsbyrån inte tillstyrka förslaget då det krävs ytterligare utredning och redovisning av såväl förslagets konsekvenser för barn som dess förenlighet med barnkonventionen.

Vad avser förslaget gällande ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande tillstyrker Rådgivningsbyrån förslaget samt de förändringar i övrigt som föreslås, med de synpunkter som följer av yttrandet. Yttrandet kan du läsa här: Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner