Single Blog Title

This is a single blog caption
03 October 2016

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingars remissvar avseende EU-kommissionens förslag till skyddsgrundsförordning

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar avstyrker förslaget vad avser de föreslagna giltighetstiderna för uppehållstillstånd som framgår av artikel 26, den föreslagna formuleringen i artikel 5.3 avseende sur place-skäl samt förslagen avseende omprövning i artikel 15 (a) respektive 21 (a).

I övriga delar tillstyrker Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar förslaget.

 

Läs hela remissvaret här: EU-kommissionens förslag till skyddsgrundsförordning .pdf

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner