Single Blog Title

This is a single blog caption
03 October 2016

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingars remissvar avseende EU-kommissionens förslag till reviderat mottagandedirektiv

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar avstyrker förslaget vad avser begränsningen av en sökandes rörelsefrihet som framgår i artikel 7, möjligheten till förvarstagande enligt artikel 8.3 (c) samt medlemsstaternas skyldighet att utesluta underåriga från utbildningssystemet i väntan på överföring till den ansvariga medlemsstaten som framgår av artikel 17a (3).

I övriga delar tillstyrker Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar förslaget.

Läs hela remissvaret här: EU-kommissionens förslag till reviderat mottagandedirektiv .pdf

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner