Single Blog Title

This is a single blog caption
18 maj 2016

Barnens Asylrättscentrum

Ett mycket stort antal barn befinner sig på flykt från krig och väpnade konflikter och antalet ensamkommande barn som kom till Sverige förra året var rekordhögt (35.000). Samtidigt genomfördes i juli 2016 en ny restriktiv lagstiftning i Sverige som vi befarar kommer att få stora konsekvenser för barn och ungdomar.

I syfte att tillvarata barns rättigheter i asylprocessen, säkerställa att barn och ungdomar erhåller adekvat juridisk rådgivning och information om sina rättigheter, och med ambitionen att förhindra att barn sänds tillbaka till situationer där de riskerar att utsättas för våld och kränkningar har Rådgivningsbyrån beviljats bidrag från drottnings Silvias stiftelse, the World Childhood Foundation, för att starta en mottagning för barn: Barnens Asylrättscentrum.

Det innebär att vi erbjuder telefonrådgivning till barn, eller er som arbetar med barn, varje torsdag kl.09.00-11-00 och en mottagning för juridisk rådgivning på plats torsdagar kl.12.00-14.00.

Rådgivning på plats sker lämpligen efter tidsbokning, för att undvika onödig väntan för barnet eller ungdomen, och för att möjliggöra tolkbokning.

Utöver juridisk konsultation och rådgivning agerar vi som ombud och tar uppdrag som offentligt biträde åt såväl ensamkommande barn som barn som kommit till Sverige med sin familj.

Vårt arbete är naturligtvis helt kostnadsfritt.

Telefonnumret till barnrådgivningen är 0200-751 703.

Vi har även en mailadress dit du som möter barn och ungdomar som befinner sig i asylprocessen kan maila in dina frågor; barn@sweref.org.

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner