Utbildningar

Rådgivningsbyrån har arbetat fram ett undervisningsmaterial som riktar sig dels till personer utan förkunskaper om migrationsrätt och dels till personer med omfattande erfarenhet av och förkunskaper om migrationsrätt. Rådgivningsbyrån kan i enlighet med detta material erbjuda såväl enskilda föreläsningar som utbildningsdagar. Ladda ner utbildningskatalogen som pdf »

Introduktionsföreläsningar

Introduktionsföreläsningarna syftar till att ge grundläggande kunskaper om de frågor som uppkommer under asylprocessen. Inga förkunskaper krävs. Tidsåtgången är 2-3 timmar.

Asyl: en introduktion
Föreläsningen ger en grundläggande kunskap om asylprocessen och de olika grunderna för att beviljas uppehållstillstånd samt verkställighetshinder och familjeåterförening. Särskilt fokus för föreläsningen är uppehållstillstånd grundat i ett skyddsbehov, men även ömmande omständigheter kommer att behandlas.

Asyl: en introduktion med fokus på barn
Föreläsningen ger en grundläggande kunskap om asylprocessen och de olika grunderna för att beviljas uppehållstillstånd samt verkställighetshinder och familjeåterförening. Särskilt fokus för föreläsningen är barn.

Asyl: en introduktion med fokus på HBTQ-frågor
Föreläsningen ger en grundläggande kunskap om asylprocessen och de olika grunderna för att beviljas uppehållstillstånd samt verkställighetshinder och familjeåterförening. Särskilt fokus för föreläsningen är HBTQ-frågor.

Asyl: en introduktion med fokus på det medicinska perspektivet
Föreläsningen ger en grundläggande kunskap om asylprocessen och de olika grunderna för att beviljas uppehållstillstånd samt verkställighetshinder och familjeåterförening. Särskilt fokus för föreläsningen är det medicinska perspektivet.

Fördjupningsföreläsningar

Fördjupningsföreläsningarna syftar till att ge mer djupgående kunskaper inom nedanstående specialistområden. Kursen förutsätter förkunskaper om processordningens olika moment såsom ett besluts överklagbarhet och frågan om verkställighetshinder. Tidsåtgången är 1-1,5 timmar.

Återvändande – fördjupning NYTT! 

Föreläsningen syftar till att ge fördjupade kunskaper i frågor om återvändande. Föreläsningen omfattar genomgång av processordningen och information om bland annat rättigheter och skyldigheter den sökande har vid ett avslag.

Gymnasielagen – fördjupning NYTT! 

Föreläsningen syftar till att ge fördjupade kunskaper i frågor som rör gymnasiestudier i den tidsbegränsade utlänningslagen. Bland annat vilka som omfattas av bestämmelserna, hur de generella kraven ser ut och vad det innebär.

Verkställighetshinder – fördjupning
Föreläsningen syftar till att ge fördjupade kunskaper i frågor som rör praktiska och medicinska verkställighetshinder enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen samt förutsättningarna för en ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen.

Barn i asylprocessen – fördjupning
Föreläsningen syftar till att ge fördjupade kunskaper i barns rättigheter under asylprocessen såsom åldersbedömningar samt utredning med barn och bedömningar av barns asylberättelser.

Tortyr – fördjupning
Föreläsningen syftar till att ge fördjupade kunskaper i asylutredning av personer som har utsatts för tortyr. Föreläsningen omfattar definitionsfrågor, analys av rättskällor samt genomgång av tortyrskadeutredningar.

Religion som grund – fördjupning
Föreläsningen syftar till att ge fördjupade kunskaper i religion som grund för skyddsskäl. Föreläsningen omfattar definitionsfrågor, analys av rättskällor samt genomgång av bevisfrågor.

HBTQ – fördjupning
Föreläsningen syftar till att ge fördjupade kunskaper i HBTQ-frågor som grund för skyddsskäl. Föreläsningen omfattar definitionsfrågor, analys av rättskällor samt genomgång av bevisfrågor.

Dublinförordningen – fördjupning
Föreläsningen syftar till att ge fördjupade kunskaper i frågor beträffande tillämpningen av Dublinförordningen. Föreläsningen omfattar genomgång och analys av regelverk och process.

Familjeåterförening – fördjupning
Föreläsningen syftar till att ge fördjupade kunskaper i frågor om familjeåterförening. Föreläsningen omfattar genomgång och analys av regelverk och process.

Utbildningsdagar

Önskas en bredare förståelse för det valda utbildningsinnehållet och ett längre utbildningstillfälle kan ni välja att förena en vald föreläsning med en relaterad workshop om 1-1,5 timmar. Rådgör gärna med oss om det bästa upplägget för dagen!

Priser

Priser avser förberedelse, föreläsning och restid. Samtliga priser är inklusive moms. Ideella föreningar och Rådgivningsbyråns medlemsorganisationer får rabatterat pris med 30 procent. Eventuella resekostnader tillkommer för resor utanför Stockholms län.

Introduktionsföreläsning 10 000
Fördjupningsföreläsning 6 000
Utbildningsdag 15 000

Kontakt

För mer information och bokning av utbildningar kontakta oss på kurs@sweref.org eller 072-516 24 40.

Medlemmar

Samarbetspartner