Styrelse

Medlemmar i föreningen är Caritas, Rädda Barnen, Sveriges Frikyrkosamråd, Svenska kyrkan och Stockholms stift.

Styrelsen:
Anna Lundblad, ordförande, Svenska Kyrkan
Maria Södling, suppleant

Irene Pierazzi, Stockholms Stift
Ayda Moayedzadeh, suppleant

Camilla Sjödahl, Rädda Barnen
Göran Holmström, suppleant

George Joseph, Caritas
Henrik Alberius, suppleant

Per Westblom, Sveriges Frikyrkosamråd
Lennart Molin, suppleant

 

Medlemmar

Samarbetspartner