Styrelse

Medlemmar i föreningen är Caritas, Rädda Barnen, Svenska kyrkan och Stockholms stift.

Styrelseledamöter

Anna Lundblad, ordförande, Svenska Kyrkan

Ordförande i Rådgivningsbyråns styrelse sedan några år tillbaka. Förtroendevald i Linköpings domkyrkopastorat, ordförande i kyrkorådet. Tidigare ledamot i kyrkostyrelsen.

Inga-Lena Arvidsson, suppleant

Enhetschef för utvecklingsenheten på avdelningen för kyrkoliv och samhällsansvar, inklusive migrationsfrågor på kyrkokansliet.

Irene Pierazzi, Stockholms Stift

Styrelsemedlem sedan många år tillbaka, förtroendevald och ordförande i kyrkorådet i Tyresö församling.

Dan Lannerö, suppleant

Förtroendevald, ersättare i stiftsstyrelsen i Stockholm stift. Yrkeserfarenhet från mediebranschen, bl.a. som VD på Eskilstuna-kuriren och UNT i drygt 20 år. Ordförande under ett antal år i Diakonistiftelsen samariterhemmet och Uppsala Stadsmission. Dan har ett antal styrelseuppdrag inom olika områden, bl.a. som ordförande i Berling Media AB.

Sara Granath, Rädda Barnen

Chef för Migrationsgruppen, Sverigeprogrammet på Rädda Barnen.

Ola Matsson, suppleant

Chef för Sverigeprogrammet på Rädda Barnen.

Suzanne Jenner, Caritas

Ansvarig för MIND – Migration INterconnectedness Development, ett EU-finansierat projekt som strävar efter att öka allmänhetens medvetenhet om utvecklingsfrågor och att främja utbildning på området utveckling och migration för Caritas Sverige.

George Joseph, suppleant

Ansvarig för Migration, asyl och människohandelsfrågor i Caritas Sverige. Han har varit engagerad i styrelsen sedan starten. George är ansvarig för Caritas Sveriges arbete med migration-, flykting- och integrationsfrågor som har två huvudinriktningar som pågår parallellt: arbete med asyl- och migrationsfrågor samt långsiktigt påverkansarbete både internationellt och inom Sverige.

Valberedning

I valberedningen ingår:

Sofia Sörner, Svenska kyrkan

Pieter van Gylswyk, Caritas

Anna Östberg, Rädda Barnen

För att komma i kontakt med valberedningen skicka mejl till valberedning@sweref.org

 

Medlemmar

Samarbetspartner