Stöd oss

Stöd vår verksamhet!

SWISH 1234 9005794

BANKGIRO 900-5794

PLUSGIRO 900579-4

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar är en ideell förening. Vi bistår flyktingar och asylsökande i Sverige med juridisk hjälp och stöd.

Vi har sedan 1991 hjälpt flyktingar att få en rättvis behandling av migrationsmyndigheterna. Utan den hjälp vi kostnadsfritt har kunnat erbjuda hade många skickats tillbaka till tortyr och förföljelse.

Vi har hjälpt många familjer som levt åtskilda i åratal att återförenas. Barn som kommit ensamma till Sverige har fått hjälp att återförenas med sina föräldrar och syskon.

Vi arbetar både med insatser direkt riktade till asylsökande och flyktingar och mer långsiktigt för att påverka lagstiftningsarbete och tillämpning.

Vår verksamhet är helt beroende av medlemsavgifter och frivilliga gåvor. Med Ditt stöd kan vi hjälpa ännu fler – och långsiktigt verka för en ökad rättssäkerhet för de människor som söker en fristad här i landet.

Medlemmar

Samarbetspartner