Praktik

Vill du få en bred inblick i migrationsrätten?

Som praktikant hos oss får du möjlighet att fördjupa din kunskap i migrationsrätten. Du får under handledning möjlighet att arbeta med exempelvis:

  • Bistå med information per mail om rådande rättsläge inom migrationsrätt,
  • Registrering och genomgång av ärenden,
  • Kontakter med klienter, domstolar och andra myndigheter,
  • Rättsutredningar och upprättande av förslag på skrivelser,
  • Delta vid såväl interna möten som möten med andra organisationer och,
  • Övriga uppgifter som är kopplade till vår dagliga verksamhet

Vi tar emot tre praktikanter per termin, företrädesvis från jurist- och samhällsvetenskapliga utbildningar. Vi söker praktikanter såväl till vårt barnprojekt Barnens Asylrättscentrum som till Rådgivningsbyråns övriga verksamhet. Praktiken är på heltid och omfattar ca 20 veckor under vår- eller höstterminen. Det går även att få praktikplats under sommaren (juni-augusti). Vi värdesätter organisationsförmåga, samarbetsförmåga samt analytisk förmåga. Du bör kunna hantera flera arbetsuppgifter parallellt. Du bör ha mycket goda muntliga och skriftliga språkkunskaper både i svenska och engelska. Praktiken är oavlönad med det utgår en lunchersättning. Du är varmt välkommen att skicka din ansökan om praktik med e-post till: info@sweref.org

 

 

Medlemmar

Samarbetspartner