Praktik

Vill du få en bred inblick i migrationsrätten?

Rådgivningsbyrån är en ideell förening som erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning i migrationsrättsfrågor med särskilt fokus på asyl. Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde och driver även som ombud rättsprocesser både nationellt och internationellt. Vi håller föreläsningar i migrationsrättsfrågor, deltar i flyktingdebatten och är med och skapar opinion för en rättssäker asylprocess.

Som praktikant hos oss får du möjlighet att fördjupa din kunskap i migrationsrätten. Du får under handledning möjlighet att arbeta med exempelvis:

  • Ge juridisk rådgivning per mail,
  • Registrering och genomgång av ärenden,
  • Kontakter med klienter, domstolar och andra myndigheter,
  • Rättsutredningar och upprättande av förslag på skrivelser,
  • Delta vid såväl interna möten som möten med andra organisationer och
  • Övriga uppgifter som är kopplade till vår dagliga verksamhet

Vi tar emot två praktikanter per termin, företrädesvis från jurist- och samhällsvetenskapliga utbildningar. Praktiken är på heltid och omfattar ca 20 veckor under vår- eller höstterminen. Det går även att få praktikplats under sommaren (juni – augusti). Vi värdesätter organisationsförmåga, samarbetsförmåga samt analytisk förmåga. Du bör kunna hantera flera arbetsuppgifter parallellt. Du bör ha mycket goda muntliga och skriftliga språkkunskaper både i svenska och i engelska. Praktiken är oavlönad men det utgår en lunchersättning. Du är varmt välkommen att skicka din ansökan om praktik med e-post till: info@sweref.org

 

Medlemmar

Samarbetspartner