Medlemmar

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar står öppen för organisationer som bedriver humanitär och ideell verksamhet bland asylsökande och andra som söker juridisk rådgivning på utlänningsrättsområdet.

Medlemmar och huvudmän för föreningen Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar:
Caritas Sverige är en del av katolska kyrkans världsomspännande biståndsorganisation. Caritas finns i över 200 länder och territorier och hjälper människor direkt på plats. Uanför Sveriges gränser gör Caritas humanitära insatser i katastrofområden och stöder kampen mot fattigdom och förtryck. I Sverige är Caritas tillsammans med det internationella nätverket engagerade i arbete mot handel med kvinnor och barn samt med migration och asylfrågor.

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter, väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Rädda Barnens vision är en värld där alla barns rättigheter är tillgodosedda. Det är en värld där varje barn uppskattas och respekteras, där alla barn har inflytande och där alla barn har möjligheter och framtidstro.

Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk, öppen, demokratisk folkkyrka, dit alla är välkomna att vara med, ta initiativ och dela ansvar. Mer än sju av tio svenskar är medlemmar i Svenska kyrkan, vilket gör den till Sveriges största medlemsorganisation.

Stockholms stift bildades den 11 mars 1942 och den 29 november samma år vigdes Manfred Björkquist till stiftets förste biskop. Det är det yngsta av Svenska kyrkans tretton stift. Stockholms stift präglas av mångfald vad gäller kulturell bakgrund, religionsutövning, sociala förhållanden, samlevnadsformer, kulturutbud med mera.

Medlemmar

Samarbetspartner