Asylrättscentrum är en ideell organisation som arbetar för en rättssäker asylprocess. Våra huvudmän är Rädda Barnen, Svenska kyrkan, Caritas och Stockholms stift. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, men vi har även medarbetare placerade i Göteborg och vi verkar över hela landet. Organisationen är religiöst och politiskt obunden. Vår målsättning är att medverka till en rättssäker migrationsprocess: asylsökande och flyktingar ska ha tillgång till rådgivning och juridiskt stöd samt lagstiftning och tillämpning av lagstiftning ska säkerställa en rättssäker migrationsprocess. Läs gärna mer om vad vi gör och ta del av våra viktigaste verksamhetsdokument. Asylrättscentrums värdegrund utgår från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och vi har en demokratisk grundsyn. Våra kärnvärden är engagemang, spetskompetens och laganda.