Single Blog Title

This is a single blog caption
27 December 2017

Om du har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd

Om du sökte asyl efter den 24 november 2015 så är det den tillfälliga lagen som gäller, och du kommer endast att beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Det påverkar din möjlighet att kunna återförenas med din familj i Sverige.

Om du har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige som flykting så beviljas du förvisso ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, men i normalfallet på tre år. Du anses då ha goda utsikter att få ett permanent uppehållstillstånd, och därför kan din familj få komma på anknytning till dig.

Om du uppfyller kraven ovan så har dina föräldrar en rätt att få komma till dig, då det står att uppehållstillstånd ska beviljas en förälder om dessa kriterier är uppfyllda.

De som kan beviljas uppehållstånd på anknytning till dig är dina föräldrar. Dina syskon har inte en självständig rätt att beviljas uppehållstillstånd på anknytning till dig, men de kan beviljas uppehållstillstånd på anknytning till era föräldrar. Dina syskon måste vara under 18 år och inte vara gifta.

Ensamkommande barn behöver inte försörja sina föräldrar eller syskon.

Om du sökte asyl efter den 24 november 2015 och beviljades tidsbegränsat uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande eller på grund av särskilt ömmande omständigheter kan din familj som huvudregel inte komma till dig. Det finns ett undantag i lagen som tillåter att uppehållstillstånd beviljas för familjeåterförening, om det skulle strida mot en internationell konvention som Sverige undertecknat att inte återförena en familj.

ChildMenu

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner