Single Blog Title

This is a single blog caption
27 December 2017

Om du har fått ett permanent uppehållstillstånd

Om du har beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige har din familj under vissa förutsättningar rätt att återförenas med dig. Du måste fortfarande vara under 18 år när Migrationsverket fattar beslut om din familjs ansökan om uppehållstånd. Du måste också ha beviljats uppehållstillstånd för att du anses ha ett skyddsbehov (att du har beviljats flyktingstatus, eller status som alternativt eller övrig skyddsbehövande).

Undantag: Om du har beviljats permanent uppehållstillstånd men på grund av särskilt ömmande omständigheter så har inte dina föräldrar en rätt till uppehållstillstånd för att bo med dig här i Sverige.

Du har då inte beviljats uppehållstillstånd för att Migrationsverket tycker att det är farligt för dig att återvända, utan kanske av anledningen att du har tappat kontakten med din familj eller att de har lämnat hemlandet. När du inte har ansetts ha skyddsbehov undersöker Migrationsverket möjligheten för dig att återförenas med dina föräldrar i det land de befinner sig i. Om familjeåterförening inte anses behöva ske i Sverige kommer inte dina föräldrar att beviljas uppehållstillstånd i Sverige för att bo med dig här.

I undantagsfall kan en förälder beviljas uppehållstillstånd för att flytta till ett barn som har beviljats uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter.

I undantagsfall kan även en annan anhörig än förälder eller syskon beviljas uppehållstillstånd. Detta gäller dock inte så länge den tillfälliga lagen gäller.

ChildMenu

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner