Single Blog Title

This is a single blog caption
28 oktober 2015

Offentligt biträde

Om inte Migrationsverket anser att det är helt klart att det inte finns något behov – så anlitar Migrationsverket en advokat eller jurist som ska hjälpa den asylsökande med ansökan om asyl. Det kallas att förordna ett offentligt biträde.

Det offentliga biträdet är med vid asylutredningen och träffar de asylsökande för att tillsammans gå igenom de anledningar som de vill presentera för att få uppehållstillstånd i Sverige. Om de asylsökande vill informera Migrationsverket eller migrationsdomstolen om något i sitt asylärende ska man först och främst kontakta sitt offentliga biträde.

Har inte Migrationsverket förordnat någon som offentligt biträde kan den asylsökande själv anlita jurist eller advokat men får då stå för kostnaderna själv. Då kallas juristen eller advokaten för juridiskt ombud.

För ensamkommande barn, alltså barn som kommer själva till Sverige och söker asyl utan sina föräldrar eller andra anhöriga, förordnas speciella ‘barnbiträden’. De bör uppfylla särskilda krav som till exempel att de har tidigare erfarenhet av barnärenden och att de är intresserade av att arbeta med barns ärenden.

Det är den gode mannen som i första hand är ställföreträdare för barnet men det offentliga biträdet tar hand om det juridiska arbetet i asylärendet. Finns det ingen god man så får det offentliga biträdet gå in som ställföreträdare.

Finns en god man kan man alltid kontakta den med frågor om sitt asylärende så kontaktar den gode mannen det offentliga biträdet eller det juridiska ombudet.

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner