Single Blog Title

This is a single blog caption
14 November 2014

Nytt rättsligt ställningstagande angående situationen i Gaza

Migrationsverket har publicerat ett nytt rättsligt ställningstagande angående situationen i Gaza – RCI 17/2014.

Migrationsverket gör bedömningen att att det för närvarande inte råder väpnad konflikt i Gaza. Vidare gör Migrationsverket bedömningen att det i Gaza råder andra svåra motsättnignar. Det anses inte finnas tillgång till myndighetsskydd i Gaza och för närvarande ska det anses stötande ur ett humanitärt perspektiv att återsända barn till Gaza. Det rättsliga ställningstagandet går att hitta här.

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner