Single Blog Title

This is a single blog caption
16 August 2012

Ny rapport om flyktingskap p.g.a. sexuell läggning

I RFSL-rapporten Asylprövning vid flyktingskap på grund av sexuell läggning granskas 70 asylärenden.

RFSL presenterade under Pride-veckan rapporten Asylprövning vid flyktingskap på grund av sexuell läggning, författad av Aino Gröndahl. Rapporten innehåller en granskning av 70 asylärenden där personer fått avslag av Migrationsverket och därefter överklagat till migrationsdomstolarna. Inte i något av fallen har den asylsökandens sexuella läggning i sig varit tillräcklig för att föranleda flyktingstatus, även då samkönade sexuella handlingar varit kriminaliserade i ursprungslandet.

Läs rapporten och RFSL:s krav här

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner