Single Blog Title

This is a single blog caption
07 June 2018

Ny möjlighet till uppehållstillstånd

Den nu gällande Utlänningslagen bestämmer vem som kan få uppehållstillstånd i Sverige. Under sommaren 2016 infördes emellertid en ny lag som begränsar möjligheten till uppehållstillstånd i Sverige – Lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (den tillfälliga lagen). Denna lag gäller fram till sommaren 2019.

Efter att den tillfälliga lagen började gälla har nya bestämmelser införts som gör det möjligt för vissa personer att få ett längre uppehållstillstånd för att studera i gymnasieskolan eller, i vissa fall, ett uppehållstillstånd med studierna som enda grund. Dessa bestämmelser brukar kallas för ”gymnasielagen”.

Den 30 januari 2018 lämnade regeringen ett nytt förslag om ändringar i den tillfälliga lagen. Den nya lagändringen består i huvudsak av två delar. Dels införs en ny bestämmelse som gör det möjligt för en ny grupp personer att få uppehållstillstånd för att studera i gymnasieskolan. Det görs även ändringar i den nuvarande gymnasielagens bestämmelser, bland annat för att fler utbildningar ska kunna ligga till grund för uppehållstillstånd. Dessa lagändringar börjar gälla den 1 juli 2018.

Rådgivningsbyrån har tagit fram ett informationsmaterial om den nya bestämmelsen som gör det möjligt för en ny grupp personer att få uppehållstillstånd för att studera i gymnasieskolan. Vi kallar den för ”den nya gymnasielagen”. I informationsmaterialet berättar vi om varje krav som måste uppfyllas för att få uppehållstillstånd, hur och när du kan ansöka om uppehållstillståndet och vad du kan förbereda innan du ansöker. Vi berättar också vad som händer efter att du fått ett sådant uppehållstillstånd.

Lär och ladda ner vårt informationsmaterial här – En ny möjlighet till uppehållstillstånd»

Här kan ni se en tidslinje över vad som hänt sedan den nya gymnasielagen börjat gälla – Tidslinje för den nya gymnasielagen»

Uppdaterad 3 juli 2018

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner