Single Blog Title

This is a single blog caption
09 June 2015

Migrationsverket fick inte avvisa viseringsfri familj

En serbisk familj reste in i Sverige den 22 januari 2015 och sökte asyl. Migrationsverket avslog deras ansökningar den 13 februari och beslutade i samband med detta att avvisa familjen från Sverige då deras avsikt med vistelsen i Sverige var något annat än en tidsbegränsad vistelse.

Familjen förbjöds att återvända under en tid av två år.

Efter att beslutet överklagades upphävde migrationsdomstolen, med hänvisning till MIG 2014:28, beslutet i fråga om avvisning och återreseförbud, med motiveringen att familjen vid tidpunkten för beslutet var viseringsfria, varför de hade laglig rätt att vistas i Sverige. MIG 2014:28, menar domstolen, omfattar inte, som Migrationsverket gjort gällande, endast de som har haft uppehållstillstånd för besök. Eftersom familjen har haft rätt till vistelse, har Migrationsverket saknat stöd i lag för att avvisa dem. Stöd för återreseförbud, som förutsätter ett avvisningsbeslut, saknades därför också.

Migrationsöverdomstolen konstaterar att den tolkning av MIG 2014:28 som migrationsdomstolen gjort /-/ d.v.s. att det faktum att det saknas förutsättningar att avvisa den som har rätt att befinna sig i Sverige inte endast omfattar den som har uppehållstillstånd för besök, utan också, som i förevarande fall, den som har sökt asyl. Därför har Migrationsverket saknat möjlighet att avvisa familjen från Sverige.

 

Datum: 2015-06-04

Målnummer:UM-2024-15, UM 2025-15, UM 2026-25

 

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner