Single Blog Title

This is a single blog caption
03 December 2014

Migrationsöverdomstolen: Migrationsverkets beslut stod i strid med lagtextens betydelse

Migrationsverket avvisade kvinnans asylansökan och hon skulle utvisas till Tjeckien där hon beviljats flyktingstatusförklaring. Därefter födde hon en son i Sverige. Sonens asylansökan avvisades också. 

Inledningsvis konstaterar Migrationsöverdomstolen att Strasbourgkonventionen enbart reglerar hur ansvaret ska fördelas mellan konventionsstaterna. Med stöd i Strasbourgkonventionen är det inte möjligt att fatta beslut som gäller direkt mot den enskilde, sådana beslut måste fattas med stöd av andra bestämmelser (se MIG 2009:32).

Det är en grundläggande princip inom asylrätten att en ansökan om internationellt skydd måste prövas i sak. Undantag från denna princip bör därmed endast få göras om det är särskilt föreskrivet. Möjligheten att avvisa en ansökan utan sakprövning regleras i 5 kap. 1 b och 1 c §§ Utlänningslagen.

Då sonen inte hade förklarats vara flykting i Tjeckien kunde hans ansökan inte avvisas enligt 5 kap. 1 b § första stycket 1 utlänningslagen. Migrationsöverdomstolen återförvisade målet till Migrationsverket för sakprövning.

Migrationsöverdomstolen, UM 1640-14, 2014-11-27.

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner