Single Blog Title

This is a single blog caption
11 February 2015

Migrationsöverdomstolen: Ingen ny prövning av gamla omständigheter

Ett par från Iran sökte asyl med anledning av att mannen producerat regimkritiska filmer som, efter parets ankomst till Sverige, beslagtagits av de iranska myndigheterna vid en husrannsakan i parets hem.

Efter att paret fått avslag på sin asylansökan i samtliga instanser anmälde de i flera omgångar verkställighetshinder. Paret åberopade bland anant att en av filmerna nu publicerats på nätet och fått stor spridning samt kommenterats i olika nätmedia. Migrationsverket och migrationsdomstolen tog dock inte upp ärendet till ny prövning.

I det ärende om verkställighetshinder som sedermera beviljades prövningstillstånd av Migrationsöverdomstolen åberopade paret att filmen nu fått ökad spridning och även kommenterats i iranska tevekanaler och varit omnämnd i ett antal tidningsartiklar. Paret hade därutöver mottagit hot, vilket enligt paret visade att det var känt i Iran vem om stod bakom filmen.

Enligt Migrationsöverdomstolen hade flera av de åberopade omständigheterna, som hade att göra med filmens spridning och uppmärksamhet, redan prövats i grundärendet eller i de tidigare ansökningarna om verkställighetshinder. De hot som framförts mot mannen samt att filmen kommenterats i tidningsartiklar var dock att betrakta som nya omständigheter.

Enligt Migrationsöverdomstolen hade dock de brev som lämnats in till stöd för påståendet ett lågt bevisvärde. Mannens namn hade vidare inte nämnts i de åberopade artiklarna. Domstolen ansåg därmed att det fortfarande inte visats att de iranska myndigheterna känner till filmens upphovsman varför de nya omständigheterna inte kunde anses utgöra ett bestående hinder mot verkställighet.

 

Identifikationsnr: UM 2670-13

Datum: 2015-02-04

 

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner