Single Blog Title

This is a single blog caption
11 June 2015

Migrationsdöverdomstolen: Då ett första utvisningsbeslutet gäller i fyra år ska det senare utvisningsbeslutet undanröjas

Klaganden kom till Sverige 2007 för studier. Hennes uppehållstillstånd löpte ut 2011 och Migrationsverket beslöt att utvisa henne från Sverige då hennes ansökan om förlängning avslogs. Beslutet överklagades.

Migrationsdomstolen fann dock inte skäl att göra en annan bedömning av saken och Migrationsöverdomstolen meddelade inte prövningstillstånd.

Klaganden fick senare uppehållstillstånd på grund av arbete under 2012, men ansökan om förlängning avslogs 2014 av Migrationsverket som därtill fattade beslut om utvisning. Beslutet överklagades, men migrationsdomstolen avslog detsamma.

Migrationsöverdomstolen meddelade prövningstillstånd i den del frågan gäller utvisning och tidsfrist för frivillig avresa. Domstolen konstaterar att ett utvisningsbeslut enligt 12 kap. 22 § utlänningslagen (2005:716) gäller under fyra år, vilket får till följd att det utvisningsbeslut som Migrationsverket fattade 2011 var giltigt för tidpunkten för utvisningsbeslutet som Migrationsverket meddelade 2014. Domstolen undanröjer därför det senare av de två utvisningsbesluten och så även det beslut om tidsfrist för tillfällig avresa som meddelades vid samma beslutstillfälle.

 

Målnummer: UM 3505-15

Datum: 2015-06-09

 

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner