Single Blog Title

This is a single blog caption
28 October 2015

Kvinnor

Cameroon / Central African Republic Refugees / Women and girls at the Mbile site leave in groups to gather wood an hour away on 9 January 2015. / UNHCR / C. Tijerina / January 2015Kvinnors situation i asylprocessen är i många avseenden lik mäns, men det finns också viktiga skillnader som man tidigare ofta bortsett ifrån när asylskäl har prövats. I samtliga ärenden där Rådgivningsbyrån agerar biträde eller ombud träffar vi därför makarna enskilt, och i de fall då det rör sig om ett förordnande informerar vi om vikten av att berätta om samtliga asylskäl, sekretess på Migrationsverket och sekretess mellan makar samt möjligheten till separata biträden för det fall att det finns individuella asylskäl som den andra maken inte känner till.

På vänster sida hittar du olika ämnen som rör kvinnor.

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner