Handlingar

För att vi ska kunna kolla på ett ärende behöver vi få in dessa handlingar:

  • Asylutredningen/intervjun
  • Ombudets inlaga (det första som ombudet skrev i ditt ärende till Migrationsverket)
  • Migrationsverkets beslut
  • Domstolarnas domar (migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen)
  • Överklaganden i ärendet
  • Vad som är nytt i ert ärende och inte har prövats förut

Vi ber er skicka in dessa handlingar till nedan angiven adress. Om ni inte har handlingarna hemma kan ni begära att få dem av Migrationsverket eller av ert offentliga biträde/advokat. Inte förrän alla handlingar inkommit till oss kan vi titta på ert ärende.

När vi mottagit samtliga handlingar kommer en handläggare gå igenom ärendet och föredra det på ett av våra arbetsmöten. Vi kommer då gemensamt att besluta om/hur vi kan gå vidare i ärendet.   Därefter kommer vi att återkomma till er med information om hur vi bedömt ert ärende. För närvarande är det en väntetid på ungefär 3-4 månader.

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar
Taptogatan 6
115 26 Stockholm

Medlemmar

Samarbetspartner