Single Blog Title

This is a single blog caption
26 oktober 2015

Kommer jag att få ett offentligt biträde?

Om Migrationsverket bedömer att en utlänning kanske kommer att avvisas ska den asylsökande tilldelas ett offentligt biträde, dvs. ett juridiskt ombud, kostnadsfritt. Biträdet arbetar enbart för den asylsökande och tar vara på hans eller hennes intressen. Observera att förordnandet även omfattar att överklaga dom till migrationsdomstol samt till Migrationsöverdomstolen.

I ärenden som rör verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning där utlänningen hållits i förvar i mer än tre dagar ska ett offentligt biträde förordnas. Även i andra fall där utlänningen har hållits i förvar i mer än tre dagar bör ett offentligt biträde förordnas.

Du får inget offentligt biträde:

– om Migrationsverket betraktar det som uppenbart att du kommer att få uppehållstillstånd.
– om din asylansökan inte ska prövas i Sverige (gäller inte minderåriga).
– om Migrationsverket anser att din ansökan är ”uppenbart ogrundad”.

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner