Single Blog Title

This is a single blog caption
19 December 2014

JO riktar kritik mot Migrationsverket för bristande service och tillgänglighet samt för ett felaktigt beslut

Under 2013 kom det in ovanligt många klagomål till JO som rörde brister i Migrationsverkets service och tillgänglighet.

Detta beslut behandlar dock endast en av anmälningarna och möjligheten att generellt komma i kontakt med Migrationsverket per telefon och e-post.

Av JO:s utredning framgår det att Migrationsverket har haft problem med att hantera enskildas telefonsamtal samt e-postförfrågningar på ett godtagbart sätt. Migrationsverket har dock vidtagit vissa åtgärder för att komma tillrätta med problemen bland annat så har ett så kallat callbacksystem införts hos verkets kundtjänst. 

För att förvaltningslagens krav på service och tillgänglighet ska anses tillgodosedd krävs det att enskilda kan komma i kontakt med personal vid Migrationsverkets olika enheter inom rimlig tid. JO anser att de klagomål som de har tagit del av visar att Migrationsverket inte alltid lever upp till detta krav. Migrationsverket kritiseras därmed för att ha brustit i service och tillgänglighet.

JO kommer att fortsätta ägna uppmärksamhet åt denna fråga med anledning av att antalet anmälningar om brister i service och tillgänglighet ännu är relativt hög. 

 

Justitieombudsman Cecilia Renfors

Datum 2014-12-17

Dnr 3549-2013

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner