Single Blog Title

This is a single blog caption
11 December 2014

JO kritiserar Migrationsverkets it-stöd för förordnande av offentliga biträden

Migrationsverkets it-stöd för administration av uppgifter om offentliga biträden föreslår, när ett offentligt biträde ska förordnas, i första hand en advokat eller en biträdande jurist vid en advokatbyrå. På så sätt missgynnas personer som i och för sig uppfyller lämplighetskraven.

Först när en advokat eller en biträdande jurist inte är tillgänglig föreslås andra personer.

Migrationsverket understrycker att systemet endast är ett hjälpmedel för den tjänsteman som ska se till så att den sökande i det enskilda ärendet får ett lämpligt offentligt biträde. Den som inte är advokat eller biträdande jurist utesluts inte från att förordnas som offentligt biträde då den tjänsteman som förordnar ett biträde inte är bunden av den person som systemet föreslår. 

JO drar dock slutsatsen att de personer som inte är advokater eller biträdande jurister missgynnas i systemet eftersom it-stödet föreslår dem i andra hand, oavsett om de är lämpliga eller inte. 

Enligt JO:s mening är det inte godtagbart att personer som inte är advokater eller biträdande jurister regelmässigt väljs i andra hand. Lagstiftningen anses inte ge något utrymme för en systematisk rangordning mellan i sig lämpliga personer. Likaså anses det inte finnas några sakliga skäl för en ordning där en som inte är advokat eller biträdande jurist föreslås i mindre utsträckning. 

Justitieombudsman Cecilia Renfors

Datum 2014-12-05

Dnr  5920-2013

 

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner