Single Blog Title

This is a single blog caption
29 september 2015

Inresa i Sverige

För att resa in i och vara i Sverige under en viss tid för att t ex besöka släkt och vänner, för turistbesök, för affärsbesök, för att delta i en konferens eller enbart för genomresa (transit) kan du, efter ansökan, beviljas visum. Visum får ges för högst tre månaders vistelse om inte annat beslutats av regeringen. Ansökan om visum ska göras hos en svensk utlandsmyndighet innan inresa i Sverige. Ett negativt besked om visum kan inte överklagas, men om sökanden menar att beslutet inte är korrekt kan han/hon begära en omprövning av ärendet. Migrationsverket avgör i det enskilda fallet om det finns anledning att ompröva beslutet.

Medborgare i och personer med permanent uppehållstillstånd i ett EU/EES-land är befriade från viseringskravet och får resa in i och vistas i Sverige i tre månader utan att behöva ansöka om något särskilt tillstånd. Förutsättningen för vistelsen är att personen har pengar för sin försörjning.

En Schengenvisering som beviljas av en stat som är medlem i Schengensamarbetet (Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike) gäller normalt för inresa och besök i samtliga andra länder. Den som har beviljats en Schengenvisering har inte en absolut rätt till inresa. En självständig prövning kan göras av respektive land vid inresa.

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner