Single Blog Title

This is a single blog caption
01 May 2018

Inbjudan till kursen Praktisk tillämpning av Europakonventionen i den svenska asylprocessen den 18 maj

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar bjuder in till en heldagsutbildning som tillhandahåller praktiska verktyg och tips på hur Europakonventionen kan användas vid processföring i enskilda ärenden. Under dagen kommer vi bland annat redogöra för konventionsrättsliga principer, praxis från Europadomstolen och vilket genomslag den fått inom svensk rätt. Läs eller ladda ner inbjudan som pdf »

Kursen inleds med en allmän introduktion till Europakonventionen och dess tillämpning i svensk rätt. Därefter kommer frågan om tortyr i asylärenden särskilt avhandlas med hänvisningar till avgöranden från Europadomstolen och FN:s kommitté mot tortyr (CAT). Eftermiddagen ägnas avslutningsvis åt 11 § tillfälliga utlänningslagen, närmare bestämt när ett uppehållstillstånd kan och har beviljats då ett nekande skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande.

Kur­sen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas på begäran efter genomförd utbildning. Föreläsarna är jurister som arbetar på Rådgivningsbyrån. Kursen delfinansieras av Svenska Postkodstiftelsen.


Tid: fredag den 18 maj kl. 9.00 – 16.30

Plats: Coor Konferens, Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Målgrupp: advokater och jurister med erfarenhet av migrationsmål

Kursavgift: 2500 kr inkl. moms. Lunch ingår inte.

Anmälan: anmäl dig genom att fylla i formuläret längst ner på sidan senast fredag den 11 maj. OBS! Begränsat antal platser


Preliminärt program

09.00 – 09.15 Registrering av kursdeltagare och frukost

09.15 – 10.45 Europakonventionen – praxis och praktisk användning

En introduktion till Europakonventionen och en redogörelse för hur den tillsammans med Europadomstolens praxis kan användas som ett verktyg i nationell processföring. Föreläsare är Sofia Rönnow Pessah.

10.45 – 11.00 Kaffepaus

11.00 – 12.00 Europakonventionen – praxis och praktisk användning forts.

12.00 – 13.30 Lunch – vänligen notera att lunch inte ingår i kursavgiften

13.30 – 14.30 Fokus: tortyr i asylärenden

Frågan om någon utsatts för tortyr förekommer i många asylrelaterade ärenden. Under passet avhandlas om svensk asylpraxis är samstämmig med avgöranden från Europadomstolen och FN:s kommitté mot tortyr (CAT). Föreläsare är Bo Johanson som för närvarande arbetar med en studie i ämnet som kommer lanseras inom kort.

14.30 – 14.45 Fikapaus
14.45 – 16.30 I strid mot ett svenskt konventionsåtagande? – 11 § tillfälliga lagen

Med utgångspunkt i Migrationsverkets beslut redogörs för när ett uppehållstillstånd har beviljats då ett nekande skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande. En genomgång av avgörandena samt vilka hänvisningar som har gjorts till Europadomstolens praxis ger en överblick kring vilken argumentation som har möjlighet att nå framgång i utvisningsärenden. Föreläsare är Linnea Midtsian och Lotten Berggren.

Vid frågor om betalning kontakta azita.poorahmad@sweref.org. Vid andra frågor om kursen kontakta Lotten Berggren på lotten.berggren@sweref.org.

Anmälan är stängd

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner