Single Blog Title

This is a single blog caption
26 October 2015

Hur stor är min dagersättning?

Dagsersättningen är olika stor beroende på om den sökande bor i ett av Migrationsverkets boenden där mat ingår, eller ett boende där inte mat ingår. Aktuell information om dagsersättningar och annat ekonomiskt bistånd för asylsökande finns på Migrationsverkets hemsida.

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner