Single Blog Title

This is a single blog caption
27 December 2017

Hur går det till att ansöka om familjeåterförening?

Dina föräldrar kan ansöka om att få förenas med dig på internet. Om det inte är möjligt får de fylla i en blankett och lämna in den vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där de bor eller befinner sig. Tillsammans med sin ansökan måste de bifoga kopior av sina pass och andra dokument som styrker att ni är föräldrar/barn, till exempel. Dokument som dina föräldrar skickar med bör vara översatta till svenska eller engelska av en översättare. Kopia av dokumentet i original ska alltid skickas med.

Det krävs som huvudregel att dina föräldrar kan styrka sina identiteter och att de har pass. I vanliga fall räcker det med att man visar sitt hemlandspass. Det kan dock på grund av förhållandena i ert hemland ibland vara svårt – eller omöjligt – att skaffa fram såväl pass, som dokument som klarlägger dina föräldrars identitet och dessutom visar att ni är släkt. Det kan vara mycket svårt för familjer att få återförenas i Sverige om det är fallet. Migrationsöverdomstolen har därför bedömt dessa svårigheter i ett flertal fall, och konstaterat att en förälder som söker uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning och som kommer från ett land med ingen eller dålig myndighetsstruktur endast behöver göra sin identitet sannolik. Man kan begära att ett så kallat DNA-test görs. DNA är den kemiska benämningen på arvsmassan. Man tar blodprov som undersöks på ett laboratorium. Genom att undersöka vissa delar av ert DNA kan de som arbetar på laboratoriet beräkna sannolikheten för att dina föräldrar är dina biologiska föräldrar. I vissa fall, när man kan styrka att man är släkt och med största sannolikhet förälder och barn genom ett sådant DNA-test, och inlämnat annan stödbevisning, kan man få något som kallas för bevislättnad. Migrationsverket kan då göra undantag från att dina föräldrar måste ha pass. För att dina föräldrar ska kunna resa hit kan Migrationsverket utfärda ett så kallat främlingspass. Men främlingspass beviljas inte till personer som befinner sig i sitt hemland.

När Migrationsverket tagit emot deras ansökan får dina föräldrar ett mejl där de uppmanas boka tid för intervju på ambassaden eller generalkonsulatet. Under intervjun kommer dina föräldrar att få svara på frågor om både sig själva, och om dig.
Du kommer också att få komma på intervju, på Migrationsverket i Sverige tillsammans med din gode man, eller om du har hunnit få en särskilt förordnad vårdnadshavare.

ChildMenu

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner