Single Blog Title

This is a single blog caption
29 september 2015

HBTQ

Om en person är hotad av staten, samhället eller sin familj på grund av att de inte accepterar personens sexuella läggning eller könsidentitet eller om personen måste dölja sin sexuella läggning eller könsidentitet för att undvika bestraffning kan det utgöra ett skäl till att få asyl.

Migrationsverket har en skyldighet att ta särskild hänsyn till homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoners (hbtq-personers) rättigheter och behov under asylprocessen, både i samband med utredning och vid bedömning av asylskälen. Det finns riktlinjer från både FN:s flyktingorgan UNHCR och Migrationsverket som lyfter fram hbtq-personers rättigheter.

Kontakta gärna RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) för stöd under asylprocessen.

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner