Single Blog Title

This is a single blog caption
29 september 2015

HBTQ

Är du hotad av staten, samhället eller din familj på grund av att de inte accepterar din sexuella läggning eller könsidentitet? Anser de att du bör bestraffas för att du bryter mot lagar eller normer som föreskriver hur en kvinna eller man ”ska” se ut eller agera? Måste du dölja din sexuella läggning eller könsidentitet för att undvika bestraffning?

Om svaret är ja, kom ihåg att homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner (hbtq-personer), har rätt till asyl vid förföljelse som grundar sig i deras utmaning av statens, samhällets eller familjens syn på kön och sexualitet. Det handlar om dina mänskliga rättigheter.

Migrationsverket har en skyldighet att ta särskild hänsyn till hbtq-personers rättigheter och behov under asylprocessen, både i samband med utredning och bedömning av dina asylskäl. Det finns riktlinjer från både FN:s flyktingorgan UNHCR och Migrationsverket som lyfter fram hbtq-personers rättigheter.

Kontakta gärna RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) för stöd under asylprocessen.

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner