Single Blog Title

This is a single blog caption
28 October 2015

Handbok för kvinnors rätt

Asylratt_kon_politikAsylsökande kvinnor och flickor utgör en stor andel av världens flyktingar. Internationell flyktingrätt och policy är tydlig. Alla människor, oavsett kön eller sexuell läggning, skall ha lika rätt till flyktingstatus och skydd mot könsrelaterat våld och andra allvarliga människorättskränkningar. Trots detta har kvinnor, flickor och hbtq-personer världen över svårt att få gehör för genusrelaterade asylskäl. Den manlige heterosexuelle flyktingen är fortfarande oftast norm, även i Sverige.

För att öka förutsättningarna att asylsökande kvinnor och flickor tillförsäkras ett effektivt skydd mot könsrelaterad förföljelse och att rätten till skydd mot kränkningar beaktas under hela asylprocessen gav Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar i februari 2008 ut boken Asylrätt, kön och politik – en handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter (273 s.) , av Maria Bexelius.

Handboken uppmärksammar de hinder som asylsökande kvinnor och flickor kan möta under asylprocessen, främst vid utredning och flyktingskapsbedömning, och hur dessa kan överbryggas. Asylrätt, kön och politik har tryckts i en andra upplaga som kan laddas ner gratis här eller köpas via internetbokhandel, t.ex. www.books-on-demand.com,www.adlibris.se, www.bokus.se.

I samband med lanseringen publicerades ett pressmeddelande och därefter även en debattartikel som beskriver dagsaktuella problem och manar till handling.

I samband med utgivningen av handboken i februari 2008 utfärdade Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar även ett dokument som kortfattat beskrev problemområden och rekommendationer för en asylprocess som beaktar genusperspektivet.

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner