Single Blog Title

This is a single blog caption
17 September 2015

Genus-personers rättigheter under asylprocessen

Är du hotad av staten, samhället eller din familj på grund av att de inte accepterar din sexuella läggning eller könsidentitet? Anser de att du bör bestraffas för att du bryter mot lagar eller normer som föreskriver hur en kvinna eller man “ska” se ut eller agera? Måste du dölja din sexuella läggning eller könsidentitet för att undvika bestraffning?

Om svaret är ja, kom ihåg att homosexuella , bisexuella, trans- och queerpersoner (genus-personer), har rätt till asyl vid förföljelse som grundar sig i deras utmaning av statens, samhällets eller familjens syn på kön och sexualitet. Det handlar om dina mänskliga rättigheter.

Migrationsverket har en skyldighet att ta särskild hänsyn till genus-personers rättigheter och behov under asylprocessen, både i samband med utredning och bedömning av dina asylskäl. Det finns riktlinjer från både FN:s flyktingorgan UNHCR och Migrationsverket som lyfter fram hbtq-personers rättigheter (se under rubriken ‘lästips” och “att söka landinformation“).

Kontakta gärna RFSL eller Rådgivningsbyrån för mer information om lag och praxis samt för stöd under asylprocessen.

RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande)

Postadress:
RFSL Förbundet
Box 350
101 26 Stockholm
Besöksadress:
Sveavägen 59, 6 tr
Stockholm

Telefon:
08-501 62 900
Telefontider: måndag – fredag, 09.30-11.30

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner