Single Blog Title

This is a single blog caption
28 October 2015

Flickor

Flickor kan åberopa kränkningar som är könsspecifika och/eller barnspecifika. Det kan handla om t.ex. tvångsgifte, barnaga, handel med barn för prostitution, våldtäkt, könsstympning, könsdiskriminering etc. För att flickor (men även pojkar) ska få en rättvis asylprövning krävs alltid både ett genusperspektiv och ett barnperspektiv vid asylutredningar och bedömningar. Detta har även påtalats av FN:s barnrättskommitté, det organ som övervakar hur Sverige och andra länder efterlever Barnkonventionen.

‘[T]he refugee definition of the 1951 Refugee Convention must be interpreted in an age and gender-sensitive manner, taking into account the particular motives for, and forms and manifestations of, persecution experienced by children. Persecution of the kin; under-age recruitement; trafficking of children for prostitution; and sexual exploitation or subjection to female genital mutilation, are some of the child-specific forms and manifestations of persecution which may justify the granting of refugee status if such acts are related to one of the 1951 Refugee Convention Grounds.'(Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 6 on treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin, (CRC/GC/2005/6), 1 september 2005, para. 74. Se även ibid. para. 27, 28).

FN:s flyktingorgan UNHCR har utfärdat riktlinjer om flyktingbarn och dess exekutivkommitté har uttalat sig om barns, och vid vissa tillfällen, särskilt flickors rättigheter under asylprocessen. EU har i det så kallade skyddsgrundsdirektivet klargjort att både könsspecifik och barnspecifik förföljelse ska beaktas.

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner