Single Blog Title

This is a single blog caption
20 November 2014

Finland fick rätt i Europadomstolen

En äldre rysk kvinna kom år 2008 till Finland på turistvisum och stannade kvar för att bo hos sin dotter som var finsk medborgare.

Kvinnan sökte uppehållstillstånd och uppgav att hon var sjuk efter en tidigare stroke och var helt beroende av dottern. Finska Migrationsverket avslog hennes ansökan. Helsingfors förvaltningsdomstol delade finska Migrationsverkets uppfattning. 

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte prövningstillstånd och kvinnan väckte då talan vid Europadomstolen i Strasbourg och hävdade att Finland brutit mot artikel 3 (förbud mot tortyr och omänsklig behandling) och artikel 8 (rätt till privat- och familjeliv).

Europadomstolen konstaterade att det inte finns någon faktisk grund för att tro att kvinnan skulle utsättas för någon sådan omänsklig behandling som strider mot artikel 3 om hon skulle återvända till Ryssland. Finland ansågs därmed inte ha brutit mot artikel 3.

Domstolen slog vidare fast, med hänvisning till sin egen tidigare praxis, att begreppet ”familjeliv” i artikel 8 är begränsat till kärnfamiljen. Förhållandet mellan förälder och ett vuxet barn faller normalt inte inom denna artikels skyddsomfång.

Kvinnans dotter hade flyttat till Finland redan 1988 och de två hade inte levt tillsammans på 20 år, därmed ansågs de inte kunna ha haft ett gemensamt familjeliv enligt artikel 8. 

Läs domen (SENCHISHAK v. FINLAND) här.

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner