Single Blog Title

This is a single blog caption
29 September 2015

EU-medborgare

EU/EES-medborgare får befinna sig i Sverige i tre månader utan att behöva uppfylla några krav förutom att de inte får utgöra en orimlig belastning för biståndssystemet enligt socialtjänstlagen.

Uppehållsrätt är en rätt att vistas i Sverige i mer än tre månader utan uppehållstillstånd och gäller i enlighet med vad som enligt EES-avtalet ges till EU/EES-medborgare och deras familjemedlemmar. Den gäller de som arbetar, driver eget företag, är arbetssökande med en reell chans att få arbete, studerar och enligt försäkran har tillräckliga tillgångar för sin försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring samt de som i övrigt vistas här och som har tillräckliga tillgångar för sin försörjning och en heltäckande sjukförsäkring.

Familjmedlemmar som inte är EU/EES-medborgare ska ansöka om uppehållskort inom tre månader från ankomsten till Sverige såvida de inte har uppehållstillstånd. En EU/EES-medborgare och dennes familjemedlemmar som har vistats lagligt i Sverige utan längre avbrott under minst fem år har permanent uppehållsrätt.

Sverige är medlem i den Europeiska unionen (EU) tillsammans med Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Medborgare i Island, Lichtenstein och Norge omfattas genom EES-avtalet av den fria rörligheten mellan avtalsstaterna, på samma sätt som EU-medborgare. Medborgare i Schweiz omfattas av den fria rörligheten genom ett avtal med EU men måste ansöka om uppehållstillstånd om de vill vistas i Sverige mer än tre månader.

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner