Single Blog Title

This is a single blog caption
02 March 2015

Ensamkommande barn får inte resning

Den ensamkommande pojkens ombud skickade in sitt överklagande av migrationsdomstolens dom för sent, varför överklagandet avisades.

Migrationsöverdomstolen konstaterar att det i ansökan om återställande av försutten tid inte framkommit några omständigheter vilka kan ursäkta misstaget. Överklagandefristen ska i det aktuella fallet räknas från datum då dom meddelas och inte från delgivningsdatum.

Vidare menade pojkens ombud att det förelåg skäl att bevilja resning. Migrationsöverdomstolen konstaterar att de skäl som framförts, bl.a. att migrationsdomstolen underlät att pröva om utvisningen var proportionerlig eller nödvändig, samt att pojken saknar nätverk i hemlandet och riskerar tvångsrekrytering, inte är av det slag att resning ska beviljas.

 

Identifikationsnummer: UM 691-15

Datum: 2015-03-02

 

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner