Single Blog Title

This is a single blog caption
04 September 2018

En tidslinje över vad som hänt sen den nya gymnasielagen börjat gälla

Mycket har hänt sen den nya gymnasielagen trädde i kraft. Migrationsdomstolarna har tillämpat lagen på olika sätt, Migrationsverket avvaktar med att fatta beslut i bifallsärenden som rör den nya gymnasielagen och Migrationsöverdomstolen har meddelat prövningstillstånd för frågan om beviskravet avseende identiteten. Samtidigt har migrationsdomstolen i Göteborg begärt ett förhandsavgörande i frågan från EU-domstolen.

För att lättare få en överblick av vad som inträffat och hur situationen för närvarande ser ut har Rådgivningsbyrån sammanställt en tidslinje nedan över vad som hänt sedan den nya gymnasielagen trädde ikraft. Där har vi även samlat våra rekommendationer för den nu rådande situationen.

Vid frågor om den nya gymnasielagen är du välkommen att höra av dig till oss på vår telefonrådgivning måndag till onsdag kl. 09.00-11.00 på telefonnummer 0200-88 00 66. Du är även välkommen att e-maila oss till info@sweref.org.

Läs mer om Tidslinje för den nya gymnasielagen»

Denna information uppdaterades senast: 2018-09-04

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner