Single Blog Title

This is a single blog caption
29 September 2015

Ekonomiska och sociala villkor

LMA-kort
När en person ansökt om asyl får denne ett kvitto på sin ansökan. Några dagar senare får personen ett kort som kallas LMA-kort. Kortet ersätter kvittot. Kortet visar att personen är asylsökande och har rätt att vara i landet under väntetiden. Med kortet betalar personen en lägre patientavgift om denne besöker sjukvården. Läs mer om detta under hälso- och sjukvård.

Även om LMA-kortet har samma format och delvis samma innehåll som ett identitetskort (ID) så är det inget ID-kort. Det intygar enbart att personen är inskriven i Migrationsverkets mottagningssystem under det namn som står på kortet. Sökanden ska lämna tillbaka kortet om denne får uppehållstillstånd eller om denne måste lämna Sverige.

Dagersättning
De ekonomiska och sociala villkoren som rör asylsökande regleras främst i lagen om mottagande av asylsökande..   Dagersättning kan beviljas av Migrationsverket om den asylsökande inte har egna medel. Ersättningen är för närvarande 71 kr/dag för ensamstående vuxen, 61 kr/dag för vuxen som sammanbor med annan vuxen och 37-50 kr/dag per barn. Ersättningen för personer där fri mat ingår är lägre. Dagersättningen ska räcka till mat, kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter.

Dagersättningen kan sänkas om den asylsökande försvårar utredningen genom att till exempel inte medverka till att fastställa sin identitet, inte medverkar till åtgärder som är nödvändiga för att beslut om avvisning eller utvisning ska kunna genomföras

Bostadsersättning
Asylsökande kan välja om de vill bo i eget boende eller i Migrationsverkets bostäder. Någon ersättning utgår inte för eget boende om inte den asylsökande fått arbete på en ort där Migrationsverket inte har bostäder. Då kan asylsökande få bostadsersättning som uppgår till 850 kr/månad för familjer och 350 kr/månad för ensamstående.

Särskilt bidrag
Om en asylsökande har ett mycket starkt behov av något som inte täcks av dagersättningen kan denne ansöka om särskilt bidrag för det. Den asylsökande måste då visa att denne både har ett starkt behov av varan eller tjänsten och av pengarna. Den asylsökande kan bara få bidrag för det billigaste alternativet som krävs för att fylla behovet.

Rätt till skolgång
Asylsökande barn men även barn utan tillstånd har rätt till förskola, grundskola och gymnasieskola på samma villkor som gäller för barn som bor i Sverige. Vistelsekommunen är ansvarig.

Om du inte får stanna
Om du inte beviljas uppehållstillstånd och har fått ett beslut om avvisning eller utvisning som inte längre går att överklaga, eller om fristen för frivillig avresa har tagit slut förlorar den sökande sin rätt till bistånd. Detta innebär att den sökande inte längre har rätt till dagersättning eller att bo i ett asylboende som betalas av Migrationsverket. Om den sökande är under 18 år eller bor med barn under 18 år som den sökande är vårdnadshavare för har han fortfarande rätt till bistånd och boende.

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner