Single Blog Title

This is a single blog caption
12 April 2018

Eftermiddag om asylrätt den 26 april 2018

I samband med vårt årsmöte bjuder vi in till en eftermiddag om asylrätt, ett område i förändring. Eftermiddagen kommer att avhandla EU:s gemensamma asylsystem och konsekvenser av lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (tillfälliga lagen).

Läs eller ladda ner inbjudan som pdf »

Läs eller ladda ner handlingar till årsmötet »


Tid: torsdag den 26 april 2018, kl. 13.00 – 19.00
Plats: Historiska muséet, Narvavägen 13–17, Stockholm
Målgrupp: asylrättsjurister, journalister, politiker och intresserad allmänhet
Anmälan: anmäl dig genom formuläret längst ner på sidan senast den 23 april.


EU-rätten har i mer än 20 års tid utgjort fundamentet för den svenska lagstiftningen på asylrättens område. I och med införandet av tillfälliga lagen som avser att anpassa Sveriges lagstiftning till EU:s miniminivå står vi inför nya juridiska utmaningar. Samtidigt pågår förhandlingar om ett nytt gemensamt asylsystem inom EU. Syftet med eftermiddagen är dels att öka medvetenheten om EU:s gemensamma asylsystem samt dess betydelse för den nationella asylprocessen och dels att belysa konsekvenser av den harmonisering som redan skett i och med införandet av den tillfälliga lagen. Rådgivningsbyrån vill även under eftermiddagen skapa ett forum för kunskapsutbyte och diskussion.

Program

13.00 – 14.00 Årsmöte

14.00 – 15.30 Seminarium med paneldebatt om EU:s gemensamma asylsystem

Rådgivningsbyrån har analyserat förslagen om ett nytt asylpaket och dess överensstämmande med grundläggande asylrättsliga principer. Under eftermiddagen kommer vi att diskutera identifierade möjligheter och risker med förslagen samt ha en paneldebatt med särskilt inbjudna aktörer.

15.30 – 16.00 Fika

16.00 – 17.00 Konsekvenser av den tillfälliga lagen

Vi redogör för konsekvenser av den tillfälliga lagen som Rådgivningsbyrån har observerat och dokumenterat i vårt dagliga arbete med att företräda asylsökande samt genom våra kontakter med aktörer inom migrationsrättens område.

17.00 – 19.00 Plockmat, dryck och mingel


Anmälan är stängd

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner