Single Blog Title

This is a single blog caption
09 July 2018

Dom meddelad av Migrationsdomstolen i Malmö avseende den nya gymnasielagen

I fredags avslog Migrationsdomstolen i Malmö ett överklagande avseende uppehållstillstånd med innebörden att de inte tillämpar den nya gymnasielagen. Läs domen här: http://www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se/upload/Presstj%C3%A4nsten/UM%2014195-17_dom.pdf

Inledningsvis beklagar Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar den osäkerhet som gruppen som berörs av lagen försätts i till följd av domen. Gruppen som berörs har under de senaste åren drabbats särskilt hårt av byråkratiska överväganden som lett till långa handläggningstider hos Migrationsverket och som inneburit att de hamnat i ett sämre läge än som varit fallet om handläggningstiderna inte dragits ut på tiden.

Vi på Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar analyserar just nu domen och kommer inom kort ge en mer detaljerad kommentar om denna. Nedan följer därför endast en initial kommentar på det nu mycket osäkra rättsläget. För er med offentliga biträden rekommenderar vi er att ta kontakt med denne för vägledning i ert enskilda ärende.

Den av Migrationsdomstolen i Malmö nu fattade domen berör ett enskilt ärende och vi vet för närvarande inte hur de andra migrationsdomstolarna i Sverige (Stockholm, Göteborg och Luleå) eller andra domare på migrationsdomstolen i Malmö kommer att bedöma frågan. Den högsta instansen i migrationsprocessen, Migrationsöverdomstolen, har heller inte hunnit prövat frågan.

En ansökan om uppehållstillstånd enligt ”den nya gymnasielagen” (16 f § lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige) kan endast göras vid ett tillfälle och under ansökningsperioden den 1 juli till och med den 30 september 2018.

Mot bakgrund av den oklarhet som nu uppstått med anledning av migrationsdomstolens dom och att en ansökan bara kan göras vid ett tillfälle gör vi följande bedömning:

  • För dig som som överklagat Migrationsverkets beslut avseende uppehållstillstånd gällande din asylansökan (dvs. grundprocessen) men inte lämnat in någon ansökan ännu, finns det skäl att avvakta med att lämna in en ansökan enligt den nya gymnasielagen. Det gäller alltså ärenden som just nu väntar på att avgöras i migrationsdomstolen. Viktigt är att dock att du inte missar att lämna in ansökan innan ansökningsfristen (senast den 30 september 2018) gått ut.
  • För dig som överklagat Migrationsverkets beslut avseende uppehållstillstånd gällande din asylansökan och där en ansökan enligt nya gymnasielagen lämnats in, vänd dig till ditt offentliga biträde för ytterligare rådgivning. OBS! Vi rekommenderar ingen att återkalla sin ansökan och vi rekommenderar ingen att agera på egen hand i de ärenden där den sökande har ett offentligt biträde.
  • Om du har någon dokumentation som visar vem du är och som du inte har lämnat in till Migrationsverket eller migrationsdomstolen tidigare är det viktigt att du lämnar in den.

Vid frågor om domen och den nya gymnasielagen är du välkommen att höra av dig till oss på vår telefonrådgivning måndag till onsdag kl. 09.00-11.00 på telefonnummer 0200-88 00 66. Du är även välkommen att e-maila oss till info@sweref.org.

Har ni sett ett avgörande angående nya gymnasielagen från någon av migrationsdomstolarna (oavsett positivt eller negativt) får ni gärna höra av er till oss.

Viktigt: vi analyserar för närvarande domen och avvaktar vad den innebär för de som nu ansöker enligt den nya gymnasielagen. Denna information kan därför komma att uppdateras löpande.

 

 

 

 

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner