Category

Kvinnor

Våld i nära relation

Enligt svensk lag finns det en möjlighet att få fortsatt uppehållstillstånd trots att äktenskapet/förhållandet har tagit slut. Huvudregeln är att man utvisas när äktenskapet/förhållandet tagit...
Read More

Flickor

Flickor kan åberopa kränkningar som är könsspecifika och/eller barnspecifika. Det kan handla om t.ex. tvångsgifte, barnaga, handel med barn för prostitution, våldtäkt, könsstympning, könsdiskriminering etc....
Read More

Kvinnor

Kvinnors situation i asylprocessen är i många avseenden lik mäns, men det finns också viktiga skillnader som man tidigare ofta bortsett ifrån när asylskäl har...
Read More