Category

Barn

Ordlista och förkortningar

Asylsökande – Utlänningar som kommer till Sverige och önskar skydd mot förföljelse. Asylrätt – Det står i Artikel 14 i Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna...
Read More

Skola

Asylsökande barn har samma rätt att gå i skolan och på fritids som alla andra barn som bor i Sverige. Samma gäller för gymnasiet om...
Read More

Sjukvård

Asylsökande barn har samma rätt att få sjukvård och att gå till tandläkaren som alla andra barn som bor i Sverige. Detta gäller även så...
Read More

God man

Ett utländskt barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare eller annan vuxen person som trätt i vårdnadshavarens ställe, alltså ett ensamkommande barn, ska enligt svensk lag...
Read More

Åldersbestämning

Barns asylskäl bedöms enligt samma bevisregler som gäller för vuxna, det vill säga att barn måste göra såväl sin identitet som sin asylberättelse sannolik. Då...
Read More

Asylprocessen

Den som vill söka asyl måste anmäla sig till Migrationsverket. Migrationsverket har kontor i flera olika städer i Sverige. Hos Migrationsverket får den asylsökande fylla...
Read More