Single Blog Title

This is a single blog caption
12 May 2016

Brev från Migrationsverket om ny lag den 1 juni

Migrationsverket har under de senaste veckorna skickat ut ett informationsbrev om nya regler för dagersättning och boende till personer som har fått ett utvisnings- eller avvisningsbeslut. Rådgivningsbyrån får många frågor om detta brev och vill därför understryka att det rör sig om ett generellt informationsbrev som skickats till flera personer där Migrationsverket informerar en ny lag som börjar gälla den 1 juni 2016. Det rör sig alltså inte om nytt beslut för just den person som har fått brevet. För mer information om den nya lagen hänvisar vi för tillfället till Migrationsverkets hemsida:

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nya-lagar-2016/Andring-av-ratt-till-bistand-enligt-LMA.html

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner