Barnens Asylrättscentrum

Informationen till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige, oavsett om du är i Sverige med eller utan dina föräldrar. Här kan du läsa om hur asylprocessen i Sverige går till och vilka regler som gäller när du söker asyl. Du hittar även information om andra grunder till uppehållstillstånd som till exempel uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier, arbete och familjeåterförening. Dessutom kan du läsa om vad vi kan hjälpa dig med och du gör för att komma i kontakt med oss. 

Dina viktiga vuxna

Information om de vuxna du möter under asylprocessen, bland annat information om god man, offentligt biträde och tolk.  

Vad vi kan hjälpa dig med

Information om vilken hjälp du kan få från oss på Barnens Asylrättscentrum och vad vi behöver veta för att kunna hjälpa dig.

Om Barnens Asylrättscentrum

Information om Barnens Asylrättscentrum, vad vi gör och hur vi kan stötta dig. 

Asylprocessen i Sverige

Information om hur det går till att söka asyl i Sverige. Från det att asylansökan lämnas in till att du får svar. Här finns viktig information om hur du kan förbereda dig.

Vilka krav ställs på dig?

Information om vad som bedöms i asylprocessen och vad bevisning kan vara.

Vem bestämmer om du ska få asyl?

Information om vem som bestämmer vem som får asyl i Sverige och vilka regler som måste följas. 

 

Share This