Single Blog Title

This is a single blog caption
28 oktober 2015

Barn

Sri Lanka / Student of Chrystler's Farm Tamil Vidyalayam, a children of Indian origin Sri Lankan tea plantation worker' s are seen at Kotagala, Chrystler's farm tea estate, in Sri Lanka, on Friday, May. 4, 2007. The school, which was build in 1924, has 366 male and female students, studying up to General Certificate of Education, Ordinary level / UNHCR / G. Amarasinghe / May 2007

Asyl betyder fristad. En person som söker asyl kallas asylsökande. En asylsökande söker sig till ett annat land för att få leva i fred och frihet. Meningen med asyl är att personer som är rädda för förföljelse eller känner rädsla för sitt liv ska kunna söka trygghet i ett annat land.

Det finns olika anledningar till varför en person söker asyl. Det kan vara att personen har tillhört ett politiskt parti som är förbjudet i hemlandet. Det kan också vara så att personen har en religiös tro som är förbjuden i hemlandet, eller tillhör en folkgrupp som är diskriminerad och utsatt för förföljelse i hemlandet.

Barn som kommer med sin familj kan ha egna orsaker till varför det har flytt. De kan också ha varit med om saker i hemlandet som gör att de inte vill stanna kvar där.

Det är en mänsklig rättighet att kunna söka asyl men inga länder har en skyldighet att ge en person asyl. Det är alltså upp till varje land att bestämma vem som får och vem som inte får stanna kvar.

På vänster sida hittar du olika ämnen som rör barn och ungdomar.

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner